Administratie en advies

voor Verenigingen

Ondersteuning bij uw financiële administratie, ledenadministratie en contributie-inning.

Administratie en advies

voor Verenigingen

Ondersteuning bij uw financiële administratie, ledenadministratie en contributie-inning.

Administratie en advies

voor Verenigingen

Ondersteuning bij uw financiële administratie, ledenadministratie en contributie-inning.

Administratie
en advies

voor Verenigingen

Ondersteuning bij uw financiële administratie, ledenadministratie en contributie-inning.

Continuïteit gegarandeerd

In deze tijd waarin iedereen druk is met werk, sporten, kinderen, studie etc. is het steeds moeilijker om vrijwiliigers te vinden die zich inzetten voor de financiële bedrijfsvoering van een vereniging. Daarom kunt u deze werkzaamheden uitbesteden aan Rijnsburger Administratie & Advies. De continuïteit wordt hiermee veilig gesteld.

Rijnsburger Administratie & Advies ontzorgt

Het vinden van bestuursleden voor verenigingen wordt steeds moeilijker. Rijnsburger Administratie & Advies richt zich daarom op het overnemen van activiteiten die voor de financiële continuïteit van een vereniging zeer belangrijk zijn. Het betreft het overnemen van ledenadministratie, contributie inning, het uitvoeren van de boekhouding en het opleveren van een jaarrekening.

Bestuursleden van verenigingen zijn vaak vrijwilligers, die naast het verenigingswerk een baan hebben. Daar houdt Rijnsburger Administratie & Advies rekening mee. Wij zijn ook ’s avonds goed bereikbaar voor vragen en advies. Ook wat het financieel beleid betreft bepaalt u de werkwijze. Wilt u uw niet of te laat betalende leden bijvoorbeeld niet direct in contact brengen met een incassobureau? Met tijdige herhalingsmailtjes of telefoontjes kunnen we dat meestal voorkomen.

Uitbesteden verenigingsadministratie

Ledenadministratie

Rijnsburger Administratie & Advies maakt gebruik van het pakket Asperion (ledenadministratie factureren en boekhouding). Dit pakket kost 12,50 per maand (excl btw). Bestuursleden hebben toegang tot dit online systeem zodat er ook altijd toegang is actuele ledenlijsten (zonder tussenkomst van Rijnsburger Administratie & Advies). In dit systeem staan de actuele gegevens en digitaal opgeslagen documenten (inschrijfformulieren, mailwisseling etc). Zo is er altijd inzicht in de historie van ontwikkelingen van gebeurtenissen bij een lid. Dit minimaliseert discussies waardoor u zich belangrijke dingen bezig kunt houden. Bij opzeggingen wordt aandacht besteed aan eventuele achterstallige betalingen voordat de opzegging wordt verwerkt.

Ledenadministratie en AVG

Vanzelfsprekend zijn wij ons bewust van de AVG. Wij hebben verwerkingsovereenkomsten met onze leveranciers afgesloten, en sluiten die ook met u af. Wanneer leden opzeggen en aan hun verplichtingen hebben voldaan worden zij uit de systemen verwijderd.

Contributie inning

Voor de contributie-inning hanteren we een solide werkwijze. We incasseren (versturen facturen kan ook) het lidmaatschapsgeld aan het begin en halverwege het verenigingsjaar (kan ook vaker). Een maand later wordt dit herhaald bij de leden waar het geld niet afgeschreven kon worden. Daarna rapporteren we onmiddellijk de eventuele debiteuren. Er is dan nog ruim de tijd om herinneringsbrieven te sturen om ervoor te zorgen dat ook deze leden voor het einde van het jaar betalen.

Boekhouding

De boekhouding kan ook door Rijnsburger Administratie & Advies worden overgenomen. Dit gebeurt ook in Asperion. Dit betekent dat u zelf ook altijd kunt zien hoe de situatie van de vereniging is. De resultatenrekening, de balans en het overzicht van openstaande debiteuren is altijd door u te bekijken. U kunt ook altijd met ons sparren over het toekomstig beleid van de vereniging. Is het verstandig voor de vereniging om te investeren? Wat voor beleid wilt u voeren ten aanzien van de niet betalende leden? Rijnsburger Administratie & Advies heeft de nodige bedrijfseconomische kennis in huis om u goed te adviseren.

Geen uitbesteding betaling

Het uitvoeren van betalingen doen wij niet voor u. Dit doen we omdat u zelf als beste weet of facturen juist of onjuist zijn. Daarnaast heeft u wanneer u de betalingen zelf uitvoert nog een controle door Rijnsburger Administratie & Advies. Mocht een penningmeester kwaad willen dan wordt dat onmiddellijk door Rijnsburger Administratie & Advies waargenomen.

Jaarverslag

Wanneer de boekhouding door Rijnsburger Administratie & Advies wordt uitgevoerd, wordt vanzelfsprekend ook het financiële jaarverslag verzorgd, een flinke zorg minder voor de penningmeester.

Weten wat we voor u kunnen doen?

Stel uw vraag en we denken graag met u mee!

Ferdinand Bolstraat 16 3583 AR Utrecht
Download algemene voorwaarden

Voor de activiteiten van Rijnsburger Administratie & Advies zijn de Algemene Voorwaarden opgesteld door het Register Belastingadviseurs van toepassing.
Ferdinand Bolstraat 16 3583 AR Utrecht
Download algemene voorwaarden

Voor de activiteiten van Rijnsburger Administratie & Advies zijn de Algemene Voorwaarden opgesteld door het Register Belastingadviseurs van toepassing.